Geslacht

Om de leesbaarheid van onze website te verbeteren, gebruiken we op sommige plaatsen de mannelijke vorm wanneer we naar personen of persoonlijke zelfstandige naamwoorden verwijzen. We willen erop wijzen dat, in het belang van gelijke behandeling, deze termen over het algemeen van toepassing zijn op alle geslachten. Deze verkorte vorm van taalgebruik is alleen om redactionele redenen en impliceert geen oordeel van onze kant.