Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten neemt gestaag toe. Tegelijkertijd gaan steeds meer van onze collega's - geboren in de babyboomjaren - met pensioen.

Goede redenen voor ons om ons nog intensiever en specifieker te richten op de opleiding en promotie van jonge junior medewerkers. Concreet betekent dit het volgende: In plaats van de eerdere 5 stagiairs per jaar, konden we dit jaar 10 gemotiveerde nieuwkomers voor Vogelsang werven.

Een groot succes voor ons, dat zeker ook te danken is aan de grote inzet van onze opleidingsmanager. En last but not least, onze brede aanwezigheid op regionale opleidingsbeurzen, de "girlsday", onze bezoeken aan de opleidingsdagen op omliggende scholen en de talrijke schoolstages in het bedrijf.

Dit jaar leiden we leerlingen op in de beroepen elektrotechnicus voor machines en aandrijftechniek, machinist en industrieel bediende en verhogen we het aandeel leerlingen in ons totale personeelsbestand tot meer dan 10%.
van ons totale personeelsbestand tot meer dan 10%.

Geïnteresseerd in een stage bij Vogelsang? Informatie is hier beschikbaar op de website onder "Jobs" en op Instagram onder ausbildung_vogelsang.

We kijken nu al uit naar je sollicitatie voor 2024.